юли 23, 2024

i-Bulgaria.com

Интересни факти и статии

Български медицински портал предоставя информационна подкрепа на пациенти и техните близки

Diagnosa.info е създаден от медицински професионалисти, за да изгради иновативна среда в помощ на по-доброто физическо и ментално здраве

 

Diagnosa.info вече е на разположение на всички, търсещи актуална, достоверна и научнообоснована медицинска информация на достъпен език. Новаторският ресурс се фокусира върху изграждането на ефективна комуникация между пациентите, техните близки и медицинските професионалисти и е разработен от доказани специалисти с дългогодишен опит. Целта на портала е да осигурява информация за особеностите на заболяванията, тяхната превенция, ефективна диагностика и профилактика.

„Насочили сме се основно към редките и социалнозначими заболявания, защото там се констатира най-голяма нужда. Става въпрос за хронични заболявания, с които пациентите и техните семейства живеят години наред. Те имат нужда от чести консултации, понякога по изяснителни въпроси, например препоръки как да се хранят или спортуват, а специалистите трудно отделят време за това. На ред идва интернет, но там обикновено се открива непроверена или много сложна научна информация, често трудна за интерпретация от пациентите. Искаме да запълним тази ниша, като предоставяме на обществото съвременна и научнообоснована медицинска информация, интегрирайки най-доброто от медицинската практика и фармацевтичната индустрия.”, споделя д-р Мария Трифонова, основател на портала www.diganosa.info.

Diagnosa.info е разработен в сътрудничество с водещи медицински специалисти и експерти по дигитални технологии, за да се осигурят надеждни и актуални ресурси и оптимизира достъпа до повече здраве чрез възможностите на новите технологии.  Порталът не замества ролята на лекуващия лекар, а информира и подготвя пациентите за активно и отговорно участие в диагностичния и терапевтичния процес. Този подход им позволява да се чувстват по-спокойни и уверени и има съществено значение за повишаване на ефекта от тяхното персонално лечение.

“Решихме да започнем с темата очно здраве, тъй като в публичното пространство има оскъдна информация относно рисковете от увреждане и загуба на зрение.”, казва д-р Иван Томов, съосновател на портала www.diagnosa.info.

Битува неправилното схващане, че проблемите с очите се свеждат до отслабване на зрението, което може да бъде компенсирано с поставянето на очила или лещи. Загубата на зрение има опустошително въздействие – физически, емоционално и икономически – върху хората с очни заболявания, техните семейства и близки. В повече от половината случаи слепотата би могла да бъде предотвратена или излекувана.

“Избрахме да стартираме портала сега, тъй като на 24 септември отбелязваме Световния ден на ретината. Двете най-чести заболявания на ретината, които са и водеща причина за слепота, са възрастовата макулна дегенерация и диабетната ретинопатия/диабетният макулен едем. Наблюдава се съществен напредък в лечението на тези заболявания и възможностите за предотвратяване на слепотата.”, допълва Гергана Нинова, медицински маркетинг мениджър на портала www.dignosa.info

„Няма лош пациент, има неинформиран такъв”, споделя екипът на Diagnosa.info, изразявайки твърдото си убеждение, че информацията е ключът към подобрено здраве и качество на живот. Доброто ниво на осведоменост прави пациентите по-загрижени и съпричастни към своето здраве.

Познавайки непокритите нужди на пациентите, порталът ще продължава да се надгражда, включително и с ресурси за здравни професионалисти, с актуална медицинска информация и новости в съвременната медицинска наука и терапия.