Интересно
Всички са безсилни срещу държавния суперзамърсител: делото за ТЕЦ „Марица изток 2“ се връща на поправителен в Стара Загора

Всички са безсилни срещу държавния суперзамърсител: делото за ТЕЦ „Марица изток 2“ се връща на поправителен в Стара Загора

Разрешителното на ТЕЦ „Марица изток 2“ е горещият картоф, който всички институции си прехвърлят. След четиригодишна съдебна сага и решение от Европейския съд, българският Върховен съд (ВАС) отказва да вземе решение по делото по същество и на основанието на формални нарушения го връща в Стара Загора за повторно разглеждане от местния административен съд.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване, но съдебният спор ще продължи пред Административния съд в Стара Загора, чието решение отново може да бъде обжалвано пред върховната инстанция. Липсата на решение по същината на казуса означава, че междувременно ТЕЦ „Марица изток 2“ ще продължи да се възползва от изключението от нормите за замърсяване въздуха, което ѝ позволява да отделя серен диоксид близо два пъти над допустимото и живак – над четири пъти.

Делото беше заведено от екологичните организации „Грийнпийс“ – България и „За Земята“ в началото на 2019 г., след като Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) позволи на теца да не спазва новите по-строги екологични норми за замърсителите серен диоксид и живак – без краен срок и без план за справяне с вредните емисии.

Върховният съд отказва да коментира фактите по делото и избира да се фокусира върху нарушенията на процеса. Остро критикува старозагорския съд за десетките технически грешки в решението му – например незавършени параграфи, подмяна на думата „живак“ с думата „желязо“, изслушване на експерти като свидетели, а не като вещи лица, и много други.

„Решението на върховния ни съд е крачка назад за защитата на правото на чиста околна среда. При ясните указания на Съда на ЕС и томовете съдебни книжа, събрани по делото, е учудващо, че ВАС търси още доказателства, вместо да вземе окончателното решение“, коментира адвокат Регина Стоилова.

„Още една институция си затваря очите пред сериозния проблем с продължаващото токсично замърсяване на въздуха. Прехвърлянето на топката не решава проблема с липсата на ясна визия за бъдещето на държавната въглищна индустрия. Удължаването на агонията е пагубно за местните общности и увеличава вече натрупалите се здравни разходи за икономиката. Преходът към по-чиста, евтина, възобновяема енергия вече се случва, време е и хората във въглищните региони да получат правото да се включат“, коментира Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България.

През последните месеци производството на енергия от въглища в България бележи исторически минимум – от средно 35% през първите пет месеца на годината пада до 17%, сочат данните на Европейската мрежа на операторите на електропреносни системи ENTSO-E. С нормализирането на цените на енергоносителите от началото на 2023 г. ТЕЦ „Марица изток 2“ все по-трудно продава енергията си. За да се осигури работата на държавната централа, служебният министър на енергетиката Росен Христов нареди допълнителни количества от нейното производство да бъдат включени в енергийния микс за битовите потребители. Очакваното увеличение от 40% беше туширано с намалени цени за пренос по мрежата.

И икономическите показатели, и високата здравна цена, и опасното замърсяване на околната среда – всички аргументи сочат, че България спешно трябва да поеме по пътя на амбициозна енергийна трансформация.