юли 23, 2024

i-Bulgaria.com

Интересни факти и статии

В Пловдив ще се проведе международна заключителна конференция по проект INEDU

Екипът на проект INEDU (Агенция ОЗОН, СОНИК СТАРТ, Хефаестус Гърция и БЕСТ Австрия) организират международна заключителна конференция, обединяваща усилията на 4 партньора, представляващи два основни региона на Европа – Югоизточен (България и Гърция) и Централен (Австрия). Събитието ще се проведе на 28 октомври 2022 г. (петък), от 10:00ч., в хотел „Империал“ гр. Пловдив, с участието на експерти, реализирали дейностите по проекта и педагози, преподаващи физическо възпитание и спорт в образователни институции в България.

Проект INEDU е базиран на политиките на приобщаващото образование и философията на приобщаващия спорт. Предоставя се подкрепа на учителите по физическо възпитание и спорт, чрез цялостна иновативна методология за приобщаващо физическо възпитание в училище и онлайн платформа за супервизия на тяхното професионално развитие. За учителите приобщаващото физическо възпитание е предизвикателство за по-нататъшно развитие на добре балансирано преподаване, при което всеки ученик може да учи по социално интегриран модел.

Приобщаващото физическо възпитание дава възможност на всички деца – с/без физически/когнитивни увреждания или хронични заболявания да участват пълноценно и активно във физическото възпитание. В дългосрочна перспектива проектът ще допринесе за разширяване на предоставянето на приобщаващо образование и превръщането на училищата в среди за съвместно обучение, където разнообразието се признава като предимство, а не като пречка за високи постижения.

Онлайн наличността на резултатите ще осигури общо европейски обхват и ще даде възможност на учителите по физическо възпитание в цяла Европа да ги внедрят в ежедневната си практика.

За участие е необходима предварителна онлайн регистрация, в която ще откриете и програмата за събитието: https://docs.google.com/forms/d/1NlQGycxPNZUdikTnFoftX_WPb2hvVFIoeao9U5nXbfQ/viewform?t s=6329a5a9&edit_requested=true

Участието в събитието е безплатно и подкрепено с много изненади.