юли 22, 2024

i-Bulgaria.com

Интересни факти и статии

Грийнпийс дари фотоволтаична система на социален център

Социален център ще пести от сметки, като произвежда чиста енергия от слънцето

 

Социалният Център МИР в столичния кв. „Факултета“ се сдоби с фотоволтаична система. Така центърът ще се справи със сериозно повишилите се сметки за ток и със спестените средства ще поддържа дейностите си, с които помага на местната общност. Инсталацията е дарение от „Грийнпийс“ – България, а целта е да се насърчи използването на екологична възобновяема енергия като средство за социална подкрепа, осигурявана от различни социални институции: социални центрове, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, общински жилища, училища, детски градини били те общински, частни или от неправителствения сектор.

„За социалните институции енергийният преход в най-чист вид представлява изграждането на соларни системи за електричество, отопление и гореща вода, които могат да покрият в голяма степен или напълно енергийните им нужди за десетилетия напред. Така те ще освободят средства за грижи, обучения и поддържане на материалната си база и ще могат да оказват подкрепа на нуждаещите се дългосрочно,“ заяви Балин Балинов от „Грийнпийс“ – България.

Центърът в кв. „Факултета“ от години помага на стотици деца и родители от местната общност с две групи детска градина, обучения, консултации от различно естество, медицински прегледи. С хората от квартала работят различни специалисти педагози, психолози, социални работници, както и обучени сътрудници от ромската общност.

Сметките за ток обаче скачат 2-3 пъти от 600-700 лв на около 2000 и това сериозно затруднява центъра.

„Трудно се издържаме финансово. Ние искаме нашите дейности да са продължителни и устойчиви. Правим оценка на развитието на децата при започване при нас и при излизане от програмите и развитието е значително.

Сметките скочиха много и това ни затруднява още повече, защото нямаме отделно перо за електричество. Ако успеем да освободим средства от сметката за ток, тези пари ще отидат по другите направления.

Всъщност „Грийнпийс“ – България ни дадоха страхотна идея и започнахме сходен проект за фотоволтаична система и за друг наш център,“ споделя Боян Василев от Фондация „Здраве и социално развитие“, която отговаря за Център МИР.

Инициативата е част от кампанията на „Грийнпийс“ – България за преминаване от използване на замърсяващи и допринасящи за климатичната криза изкопаеми горива, каквито са въглищата и газа, към чисти възобновяеми източници като слънцето например.

От „Грийнпийс“ – България напомнят, че децентрализацията на енергийната система и улесняването на всички потребители да произвеждат енергия от възобновяеми източници за собствени нужди е неотменна стъпка от този енергиен преход.

От организацията припомнят още, че Директивата за възобновяемата енергия, която дава именно такива права на потребителите, трябваше да бъде пренесена в българското законодателство най-късно до юни 2021 г.