юли 23, 2024

i-Bulgaria.com

Интересни факти и статии

Колко важно е фирменото обучение за един бизнес

Успехът на един бизнес и възможността да върви напред, често зависи от служителите му. Затова, всеки мениджър знае, колко важно е да инвестира във фирмено обучение. Но защо е важно една организация да обучава служителите си? Обикновено това се прави по практически причини – за да бъде в крак със стандартите, да може да квалифицира своите служители, да бъде конкурентноспособна… списъкът продължава. Всичко това са критични части от отношенията на вашата организация с вашите служители. В действителност обаче много фирми не осъзнават истинската важност на обучението на служителите и измеримото въздействие, което то има. 

Значението на фирменото обучение на служителите за една организация е голямо.

Има редица причини една компания да обучава своите служители, но кои са  най-съществените? 

  1. Подобрява представянето на служителите

Основният мотиватор за фирменото обучение на служителите е подобряването на производителността и конкурентността им. И когато се изпълнява добре, прави точно това. Едно обучение предоставя на служителите експертния опит, от който се нуждаят, за да изпълняват ролята си и да окажат положително въздействие върху бизнеса. Уменията, които научават, им дават възможност да предоставят по-добро качество на работата с бърза скорост на изпълнение. 

Освен това дава на служителите ясно разбиране за техните роли и отговорности в организацията, в която работят и се развиват. Те познават целите си и имат вече и инструментите, за да ги постигнат ефективно. 

  1. Увеличава ангажираността

Ангажираните служители имат по – високо ниво на производителност – толкова е просто! Чрез обучение работодателят непрекъснато ангажира служителите си и ги държи мотивирани. Има двупосочна комуникация, споделят се мнения и вътрешни работи, което означава, че служителите винаги са в крак с това, което се случва. Това ги прави по-емоционално ангажирани, те разбират своята роля в организацията и са по-склонни да отделят време и енергия за компанията.

  1. Подобрява задържането и растежа на служителите

Общоизвестно е, че процесът на наемане и адаптиране може да бъде скъпа и отнемаща време задача. Но  именно ангажираността чрез обучение е шанс за задържане на служителите, защото повишава усещането за стойност в тях. Това показва, че ръководителите са ангажирани да им предоставят необходимите ресурси, за да са сигурни, че вършат добра работа. От своя страна е по-вероятно те да се наслаждават на работата си и да останат в организацията за по-дълго. Едно от най-големите предимства е, че така има повече възможности за вътрешна квалификация,  което намалява разходите за набиране и въвеждане в работата на нови хора.

  1. Последователност в обучението

Създаването на последователност в рамките на една организация е трудно. Но обучението помага за намаляване на несъответствието между различните екипи. Всеки служител има базови познания за целите на екипа. Освен това, всички служители, които получават едно и също обучение, означава, че споделят отговорността и са наясно с ролята си в екипа.

  1. Проследява уменията на служителите

Обучението на служителите е шанс за мениджърите да идентифицират с какво се и с какво не се ангажират служителите. Така може да се подобри съдържанието на курса въз основа на тези прозрения, като се гарантира, че служителите получават по-добро обучение като цяло.

  1. Премахват се вътрешните слабости

Обучението може да помогне за образованието на служителите по важни теми, които помагат за преодоляването и избягването на всякакви проблеми. Освен това така се създава среда за споделяне на знания –служителите се учат от минали грешки на ръководството и печелят. Това гарантира, че повтарящите се грешки са намалени и служителите познават стратегиите за успех.

  1. По-щастливи клиенти

Може би най-въздействащият аспект на обучението на служителите е неговият благоприятен ефект върху растежа на един бизнес. Просто казано, по-добре обучените служители са по-продуктивни членове на екипа, които обслужват клиентите по-добре. Резултатът от това е, че задържането на клиентите се увеличава – по-щастливите клиенти остават по-дълго и купуват повече. Това може силно да подхранва растежа на бизнеса.