юли 23, 2024

i-Bulgaria.com

Интересни факти и статии

ERP.BG дава възможност на фирмите сами да си създават изкуствени интелекти, обучени за дейността им

С новия модул AI на своята ERP система компанията включва пълноценно изкуствения интелект във фирмената комуникация

 

През последните месеци изкуствените интелекти от типа „голям езиков модел“ (LLM – Large Language Model) навлязоха в живота ни и на практика превзеха света със своята достъпност и способност да комуникират на разбираем език. Сега българската компания за бизнес софтуер ERP.BG преминава на следващия етап от развитието на тази технология, предоставяйки лесна възможност фирмите да си създават собствени изкуствени интелекти – обучени в контекста на техния бизнес, участващи пълноценно в комуникацията между екипите и интегрирани с ERP системите им. Това позволява те да придобият специализирано познание – например за процесите, продуктите или дейността и да автоматизира множество отделни стъпки от работата.

„Това, което предоставяме на бизнеса, е лесен и достъпен инструмент да се сдобие със свой изкуствен интелект. С него дори малките и средни фирми ще могат да постигнат ниво на автоматизация, което до сега големите корпорации правеха с много усилия и ресурси. Ние на практика позволяваме обучението на изкуствения интелект да се извършва от всеки екип и не на последно място – го интегрираме с функциите за комуникация и сътрудничество в компанията. Така роботът може да започне пълноценно да участва във вътрешнофирмените чатове“ – споделя Иван Аржентински, управляващ съдружник на ERP.BG. Той добавя, че самото обучение на роботите включва корпоративни данни и затова е интегрирано в основната ERP система.

Новият модул AI ще влезе в следващата версия 24 на системата ERP.net. За сега той работи с ChatGPT, но платформата позволява в бъдеще да се използват и други големи езикови модели. Предстои компанията да го пусне не само в България, а и на други национални пазари. Разработката на модула стана възможна, след като през август OpenAI, компанията – създател на ChatGPT, го отвори за персонализация от трети страни, което позволява той вече да бъде обучаван от външни организации и да търси в данните на конкретна фирма или сегмент.

„Изкуственият интелект бързо се превръща в повратна точка за съвременния бизнес. Много хора смятат, че той е следващата революционна технология. Това е вярно, но не е достатъчно описателно, за да се разбере в цялост неговото значение. Изкуственият интелект е много повече от просто „следващата технология“ и започва да се налага като цялостен бизнес подход, като начин на работа, който се установява дълбоко в модела, по който оперира една компания и става неразделна част от нея“ – добавя още Иван Аржентински.

Според него, познатите до момента генеративни модели с енциклопедични познания за света са станали лесно достъпни, но тяхното предназначение е твърде общо, а използването им в работното ежедневие остава откъснато от централизираната система, с която съвременната компания управлява процесите и задачите си. Тези ограничения изваждат изкуствения интелект от контекста на конкретната организация и нейните дейности. А това не позволява на бизнеса да извлече максимума от използването на подобни решения.

Новият модул AI в платформата ERP.net от своя страна позволява да се създават един или повече модели, като всеки от тях има своето предназначение. Те могат да се персонализират и обучават съобразно спецификите в бизнес операциите на организацията. Нещо повече – тези модели могат да бъдат подреждани в сложни йерархични структури, както и да се обединяват в по-големи, които подпомагат работата в различни проекти и екипи. Резултатът е изкуствен интелект, базиран на ChatGPT, но създаден специално за конкретен бизнес и съобразен с неговите специфики.

Според Иван Аржентински, тази иновация тепърва предстои да променя ERP системите и да улесни процеса по дефиниране на правила за тяхната работа, който към момента се извършва от консултанти.

Новият модул за създаване на фирмени изкуствени интелекти ще бъде демонстриран на изложението Wine and Spirits Show 2023, което ще се проведе от 8 до 11 ноември в Интер Експо Център, в София. На него компанията ще има свой щанд и ще направи презентация, на която ще представи и своето ново решение за управление на винарски изби.