юли 23, 2024

i-Bulgaria.com

Интересни факти и статии

Logiscool учи децата как ефективно да използват потенциала на изкуствения интелект

Веригата школи по програмиране запълва празнотите на държавната училищна система, която не успява да бъде в крак с бързото развитие на този сегмент

 

През последната година изкуственият интелект (AI – Artificial Intelligence) навлезе в живота ни и очакванията са тепърва да оказва своето въздействие върху все повече аспекти от нашето ежедневие. Ето защо в съвременния бързо променящ се свят дигиталната грамотност, логическото и критичното мислене и програмирането, свързано с използването на изкуствен интелект, са от все по-голямо значение за успешното бъдеще на децата, убедени са във веригата школи по програмиране Logiscool България.

“Държавната училищна система не успява да бъде в крак с бързото развитие на технологиите, поради което много ученици избират да посещават извънкласни курсове по информационни технологии. В Logiscool преподаваме изкуствен интелект в нашите курсове, ателиета и лагери от 2021 г. насам. В тях учим децата как работи изкуственият интелект, как да го използват със специален акцент върху неговото отговорно и етично развитие. Светът се променя и през следващите десетилетия ще бъде от съществено значение да се научим как да живеем и да си сътрудничим с изкуствения интелект, да знаем какво представлява той и как можем да го преподаваме” – споделя Николай Цонев, съосновател на Logiscool България.

Той изтъква погрешното за много хора схващане, че изкуственият интелект е ChatGPT и Bard. “Това са само две от множество приложения, задвижвани от изкуствен интелект. Днес той обхваща хиляди програми и е в основата на някои от най-популярните онлайн платформи” – добавя още Николай Цонев.

Целта на управляваната от него образователна организация е да помогне на децата да се превърнат в критично мислещи хора, които използват технологиите по съзнателен и полезен начин, вместо да бъдат просто пасивни потребители. Затова Logiscool предоставя на учениците на възраст от шест до осемнадесет години умения за програмиране и дигитална грамотност, които се основават на сертифицирана на световно ниво учебна програма.

В съответствие с най-новите образователни методи, обучението в Logiscool е базирано на преживявания, които активно ангажират децата и им позволяват да учат според възрастта и нивото на знанията им. Курсовете, лагерите и ателиетата на образователната организация обучават не само как работи изкуственият интелект, а и как да създаваме с него текст, изображения, глас, музика, да разпознаваме лица и движения, да разработваме модели за машинно обучение, визуализация на данни, чатботове и други.

В класовете на Logiscool се преподават основите на контролираното и неконтролирано (машинно) обучение, числовите модели и kNN алгоритмите. На учениците се дава възможност да програмират интелигентни алгоритми в рамките на собствената платформа за програмиране на компанията, която прави кода лесно разбираем и усвоим. Децата получават и възможност да програмират и прилагат алгоритми за машинно обучение на Python – един от най-широко използваните езици за програмиране днес.

Едно от най-важните умения, на които Logiscool обучава учениците си, е отговорното използване на технологиите. Подобно на начина, по който те се обучават в безопасна работа с интернет, се запознават и с възможните рискове и последици от изкуствения интелект.

“Програмирането и дигиталната грамотност днес дават на децата умения, подготвящи ги за бъдещето, в което технологиите ще играят все по-важна роля. Знанията по програмиране са основополагащи при управлението на системи, контролирани от изкуствен интелект, тъй като той продължава да става все по-важен в различни сфери на живота ни” – обобщава Ива Янкова, съосновател на Logiscool България.

Повече информация за курсовете на Logiscool може да видите тук: https://www.logiscool.com/bg/programs/courses