Сирма внедри собствена фотоволтаична система в централата си

Българската софтуерна компания „Сирма Груп Холдинг“ приключи в края на миналата година проект за внедряване на фотоволтаична система на покрива на сградата на централния си офис в София. Това позволява на дружеството, използвайки слънчевия потенциал у нас, да захранва зданието с чиста възобновяема енергия, същевременно спомагайки постигането на целите си за устойчиво развитие. Това е поредният устойчив проект на компанията, […]

Кога се нуждаем от интеграция на ЕРП система за нашия бизнес?

Всеки собственик на фирма и бизнес си задава въпроса – кога е настъпил моментът да се интегрира ЕРП система. В следващите редове ще разгледаме имено тази тема като се опитаме да отговорим на този въпрос. Всеки бизнес, който работи със складови наличности, огромен обем информация и документи и подизпълнители се нуждае от внедряването на ЕРП система. В началото когато обемите […]