„Върни усмивката“: партньорство за подкрепа на социално уязвимите хора в Пазарджик

В гр. Пазарджик се роди усмивка, която озари много лица. В новооткрития Център за обществено обслужващи дейности стартира проектът „Върни усмивката на бедните“, който вече помогна на около 150 социално уязвими хора от региона.  С подкрепата на АДРА България и в партньорство с Община Пазарджик, дентална клиника Да Винчи Клиник заедно с Дентални Клиники МНЛ обединиха усилия, включвайки се заедно в това […]