юли 22, 2024

i-Bulgaria.com

Интересни факти и статии

Активните .eu домейни у нас са се увеличили с 18,55% на годишна база

Страната ни заема 16-та позиция по брой регистрирани титуляри на такива имена. Най-много се използват те в търговията, производството, изграждането на общности и в информационните технологии

Най-голямата хостинг компания в България СуперХостинг.БГ отчита 18.55% ръст на активните .eu домейни към 1.03.22 г. спрямо 1.03.21 година. Отново към 01.03.22 .eu представлява 15% от всички активни домейни у нас, като задържа същия дял от предходната година, което подчертава стабилния ръст. 48% е делът на .com имената, а 26% – на .bg домейните. Любопитно е също, че България заема 16-та позиция по брой регистрирани .eu домейни. Общият брой регистрирани европейски домейни, по данни на организацията EURid към момента е 3 728 195, като от тях 1354 са на кирилица – .ею, а 2 699 са в зоната .ευ.

И трите вида европейски домейни се отличават с това, че добавят подчертана европейска идентичност на сайта. Те са особено подходящи за фирми, развиващи дейност в целия Европейски съюз, за консултанти в областта на европейските институции и европейското финансиране, неправителствени организации, както и за всички други компании, чиито фокус на дейността по някакъв начин е свързан с Европа.

Според данни, цитирани от EURid, най-много се използват такива интернет имена в сферата на търговията (19,29%), производството (10,81%), изграждането на общности (12,34%) и в информационните технологии (10,05 процента). Следват управлението на проекти, маркетингът и администрацията, туризмът, строителството, здравеопазването и образованието.

EURid ще продължи да ръководи .eu TLD регистъра поне до октомври 2027 година, след като е избрана за това от Европейската комисия. Организацията отчита устойчив ръст на регистрираните домейни. 216 830 са новите регистрации на европейски домейни през четвъртото тримесечие на 2021 г., което бележи най-високия тримесечен ръст на регистрациите за годината. Португалия е водещата в това отношение страна с ръст от 23.4 процента.

България отбелязва стабилен растеж както в месечен, така и в тримесечен, и годишен план. Показателно е, че у нас през последните шест месеца са подновени 81.1% от регистрираните .eu домейни. През януари са подновени 84.15%, а през февруари този показател е 81,6% процента.