юли 23, 2024

i-Bulgaria.com

Интересни факти и статии

1 min read

През 2023 г. Британският департамент по образование, подкрепен от Британския съвет за ресусцитация, завърши проект за стартиране на програма за автоматична дефибрилация...

1 min read

Силна активизация и участие за първи път на всичките 28 области в България в седмото издание на конкурса “Нестле за...